Sadarbībā ar Eiropas Savienībā akreditētu laboratoriju veicam verificēšanu un kalibrēšanu elektroniskajiem un mehāniskajiem svariem ar I, II, III, IV precizitātes klasi un celtspēju līdz 60 tonnām.

Pakalpojumu nodrošinam "SVARU PASAULE" servisā Rīgā, Ganību dambī 22c un izbraucot uz svaru ekspuatācijas vietu. 

Pieejamie pakalpojumi: 

  • neautomātisko svaru kalibrēšana; 
  • neautomātisko svaru atkārtotā verificēšana; 
  • neautomātisko svaru EK verificēšana; 
  • EK vienības verificēšana. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.180 par "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumiem" verificētus svarus jālieto sekojošās jomās:

3.1.1. masas noteikšanai komercdarījumos; 
3.1.2. masas noteikšanai, lai aprēķinātu nodevas, tarifus, nodokļus, prēmijas, soda naudas, kompensācijas, atlīdzības vai tamlīdzīgus maksājumus; 
3.1.3. masas noteikšanai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, kā arī eksperta atzinuma sniegšanai tiesā; 
3.1.4. ķermeņa masas noteikšanai ārstniecībā, lai novērtētu un novērotu pacientu fizisko attīstību, diagnosticētu slimību un noteiktu ārstēšanu; 
3.1.5. masas noteikšanai, lai pagatavotu zāles pēc receptes, kā arī masas noteikšanai analīzēs, ko veic medicīnisko izmeklējumu un farmācijas laboratorijās; 
3.1.6. masas noteikšanai maksas aprēķinam tirdzniecībā un preču fasēšanā;